Kontakta oss gärna för att beställa ett tryckt exemplar.

Rapport: Etablering av vattenbruk

Sustainable Foods, erhöll 2018 projektstöd från Jordbruksverket för att utreda hur Sverige kan skapa bättre förutsättningar för etablering och drift av vattenbruk. Ett arbete där vi kartlägger svenska eko-kommuner och avser att identifiera ledande och drivande kommuner samt komplettera och bredda det arbete som redan görs. Syftet är att sprida kunskapen, höja kompetensen och inspirera samtliga kommuner att engagera sig mer i frågor kring vattenbruk, med tyngdpunkt på recirkulerande, s.k. RAS, odlingar.


ProjettypRapportStartade2018StatusPublicerad