Våra ekosystem är ovärderliga. Komplext uppbyggda över så lång tid att ingen, varken människa eller maskin, kan förutse vad som händer när balanser rubbas. Så låt dem vara.

Men det går väl inte? Nej kanske inte fullt ut. Men vi vill skapa möjligheter att göra det så långt det bara går. Vår vision av hållbar mat är att den ska produceras effektivt och kontrollerat i avskilda system, med förnybar energi, och i direkt närhet där den konsumeras. Först då kan fisken få simma fritt i haven. Först då kan insekter, fåglar och djur ta tillbaka sina ängar och skogar. Först då kan vi vara säkra på att ekosystemen kommer finnas kvar för våra barn och barnbarn.

Låter det flummigt? Kanske, men vi måste försöka. Det kommer inte alltid vara en exakt vetenskap och sannolikt inte en helt rak väg, men det är en riktning och det är bråttom. Så nu kör vi!

"Om vi inte totalt förändrar vår matproduktion så hotas våra samhällen av total kollaps inom de närmsta 30 åren."

— Global Sustainability Institute

Äsch - vi svenskar är ju redan så miljömedvetna, det är ju andra som måste skärpa sig!

Nja. Faktum är att vi svenskar är på topp 10 listan i världen med störst ekologiskt fotavtryck per person …  Om alla andra länder levde som vi, skulle det behövas 4,2 jordklot i stället för det enda vi har.

av världens utsläpp av växthusgaser kommer från den animaliska matproduktionen.

av jordens alla fiskebestånd är överfiskade eller har redan nått gränsen.

av befolkningen i Norden är beredda att betala mer för miljövänlig mat.


Sustinable Foods samarbetar med enskilda sakkunniga liksom med myndigheter, organisationer och kommersiella företag.

Hör gärna av dig om du tror vi skulle ha nytta av varandra!

Hör av dig med frågor, idéer, förslag eller tankar!

Vi lovar att återkomma till dig så snart som det är möjligt.