Rapport: Nytt produktionssystem

Sustainable Foods, erhöll 2019 projektstöd från Jordbruksverket och EU inom ramen för landsbygdsprogrammet för att utveckla ett nytt produktionssystem för L. Vannamei i Clearwater RAS. Projektet pågår till 2022.

Rapport: Etablering av vattenbruk

Sustainable Foods, erhöll 2018 projektstöd från Jordbruksverket för att utreda hur Sverige kan skapa bättre förutsättningar för etablering och drift av vattenbruk. Ett arbete där vi kartlägger svenska eko-kommuner och avser att identifiera ledande och drivande kommuner samt komplettera och bredda det arbete som redan görs. Syftet är att sprida kunskapen, höja kompetensen och inspirera samtliga kommuner att engagera sig mer i frågor kring vattenbruk, med tyngdpunkt på recirkulerande, s.k. RAS, odlingar.

Rapport: Energieffektivisering

Urban Seafood, en del av Sustainable Foods, erhöll under 2017 projektstöd från Jordbruksverket för att utreda möjligheten till ökad konkurrenskraft hos svenska RAS-odlare genom
energieffektivisering och förnybar energi. Ett arbete där vi kartlägger svenska RAS-odlares anläggningar och energiförbrukning för att hitta möjliga effektiviseringar samt undersöka möjligheten till att driva anläggningarna med lokalt producerad solenergi.

Urban Seafood

Vårt mål är att tillgodose människor med hållbart och hälsosamt protein och därmed minska människors miljöpåverkan genom drastiska förändringar i hur vi producerar och konsumerar mat.

Detta ska vi uppnå genom att producera, förädla och distribuera hållbar fisk i direkt anslutning till, och för, stor-Stockholmsområdet.